اخبار نجف

دیدار جمعی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه کوفه

دیدار جمعی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه کوفه با آیت الله شبیری خاقانی در دفتر ایشان در نجف اشرف در 15 آبان 1395