اعتکاف در مساجد

اعتکاف در مساجد

اعتکاف در مساجد قدیمی و مساجد بازار و مسجدی که در آن اقامه نماز جمعه می شود، جائز است.