نوشتن ترجمه آیات قرآن بر روی سنگهای قبور

نوشتن ترجمه آیات قرآن بر روی سنگهای قبور

نوشتن ترجمه آیات قرآن بر روی سنگهای قبرستان بلامانع است و اشکالی ندارد.