دفن اجساد کفار

دفن اجساد کفار در مقبره مسلمین چه حکمی دارد؟

دفن اجساد کفار در مقبره مسلمانان جائز نمی باشد و در صورت دفن آنها بنابر احتیاط لازم، اخراج آنها از مقبره مسلمانان و دفن آنها در مقبره اهل کفر می باشد.