انتقال اموات به عتبات عالیات

انتقال اموات به عتبات عالیات

در صورتی که شخصی تازه مرده باشد و از آن بوی نا مطبوع ظاهر نشده باشد، انتقال جسد آن متوفی به عتبات عالیات بلامانع است اما بعد از آن انتقال اموات جائز نمی باشد.