اذیت به همسایه کتابی (یهودی یا مسیحی)

آیا اذیت و آزار به همسایه یهودی و مسیحی و یا لائیکی که منتسب به هیچ دین و مذهبی نمی باشد، جایز است یا خیر؟

ایجاد مزاحمت و آزار به همسایه به هیچ وجه جایز نمی باشد، اعم از اینکه چه همسایه مسلمان باشد چه کافر و این از سنت رسول اکرم(ص) می باشد که امر به احترام نسبت به همسایه و ابراز مهر و محبت به آنها نموده است.