ارتباط با ما

آدرس دفتر قم ـ خیابان ارم ـ کوچه ارگ ـ دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیه الله شبیری خاقانی (زید عزه)
شماره تماس ـ 02537742261
ایمیل ـ info@alkhakani.ir

لطفا نامه های خود را از فرم ذیل ارسال نمایید.
جواب نامه در صورت نیاز به ایمیل درج شده در این فرم ارسال خواهد شد.