توصیه به هیئت امنای مساجد

متن استفتا: 
توصیه حضرتعالی به هیئت امنای مساجد چیست؟
پاسخ استفتاء: 

توصیه اینجانب به هیئت امنا، رعایت تقوی، استقامت بر ادای نماز فریضه در اول وقت و مداومت بر اظهار رفتارهای عملی که از منبع اخلاق اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گرفته شده است، می باشد.