نصیحت به اصحاب مال و خیرین

متن استفتا: 
نصیحت حضرتعالی به اصحاب مال و خیرین جهت چاپ کتابهای دینی و تولید سی دی های علمی و مذهبی، را بیان فرمائید؟
پاسخ استفتاء: 

آنان را دعوت به انجام کارهای خیر و آنچه که موجب منفعت عمومی برای جامعه اسلامی است می نمایم و شکی در آن نیست که چاپ و نشر کتابهاب مذهبی مصداق اعمالی است که موجب صلاح عمومی و رضایت حق تبارک و تعالی باشد.