پوشیدن لباسهای روشن برای بانوان چه حکمی دارد؟

پاسخ استفتاء: 

پوشیدن لباسهای روشن بر فرض محافظت بر حجاب شرعی، بلامانع می باشد.