الدَّین والقرض

حکم دین مشروط

شرط وام اگر از غیر جنس خود باشد، بلامانع می باشد.