حکم اهانت به قرآن

حکم اهانت به قرآن

افرادی که به قرآن کریم اهانت می نمایند، محکوم به فسق می باشند.