مظلومیت حضرت زهرا (س)

آیا مظلومیت حضرت زهرا(س) از مختصات عقیدتی است؟ و چه ارتباطی با آن دارد؟

مظلومیت حضرت زهرا (س) از مسلّمات تاریخ اسلامی می باشد و از موارد محل توافق تمام فرقه های اسلامی از جمله «شیعه و سنی» است و این امر قابل انکار و تشکیک نیست که اگر کسی حجابهای عصبیت جاهلی و نقل قول بدون اندیشه و فکر را کنار بگذارد، در این صورت پی به این بدیهه تاریخی خواهد برد.