برقرای جشنها در روز نهم ربیع الاول

برقراری جشنها در روز نهم ربیع الاول

اعتبار به قصد می باشد که اگر به نیت خوشنودی حضرت زهرای مرضیه(س) به پیروزی حکومت جهانی حجت منتظر(عج) باشد، اظهار نمودن جشن و سرورها از باب شعاعر دینی و مذهبی می باشد.