نظر معظم له در مورد کتاب صحیفه سجادیه

نظر معظم له در مورد کتاب «صحیفه سجادیه»

سند صحیفه سجادیه در نظر اینجانب معتبر است، این کتاب گرانبها زیور آل محمد(ص) می باشد و لذا تردید و تشکیکی در آن به علت قوت متن و مضامین عالیه که دارد، محلّی ندارد.