گریه در مصیبت حضرت سید الشهداء (ع)

گریه در مصیبت حضرت سید الشهداء (ع) از دیدگاه حضرتعالی چه می باشد؟

از آنجائیکه یکی از شعبه های ولایت ابراز محبت و کشف مظلومیتی است که در حق حضرت سید الشهداء (ع) وارد شده، پس گریه کردن در مصائب آقا ابا عبدالله(ع) که یکی از مصادیق اظهار شعار ولایت است، از مستحبات مؤکده می باشد.