نظر معظم له در مورد تفسیر ابن عباس

نظر معظم له در مورد تفسیر ابن عباس

بله، ابن عباس(ره) از جواهر ملت اسلامی است و مورد وثاقت جمع کثیری از علماء رجال حدیث می باشد اما تفسیر ایشان احتیاج به دقت صحت اسناد به صاحب کتاب دارد.