تکرار فقره ادعیه اهل بیت(ع)

آیا تکرار بعضی از فقره ادعیه های مأثوره از اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) جائز است؟

در صورتیکه قرائت ادعیه را به قصد رجاء مطلوبیت و مطلق الذکر بخواند، تکرار دعا و ادعیه بلامانع می باشد. اما اگر آنها را به قصد ورود بنا بر صحت استناد آن دعا و ذکر به سند قطعی از امام(ع) باشد، در این صورت تکرار فقره های ادعیه های مأثوره خالی از اشکال نمی باشد.