پرداخت مال در مقابل نوشتن حرز

پرداخت مال در مقابل نوشتن حرز

اگر احراز مستند به فرمایش اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بوده باشد، در اینصورت پرداخت مال از باب جعاله بلامانع می باشد.