انشاء شعر

آیا انشاء شعرهای هیجان آور جائز است؟

انشاء اشعاری که موجب هیجان فعلی شوند، جائز نمی باشد مگر اینکه در انشاء شعر قصد ایجاد هیجان را نداشته باشد، در این صورت انشاء این صنف اشعار بلامانع است.