نصایح حضرت آقا به جوانان

نصایح حضرت آقا به جوانان

جوانان را نصیحت می نمایم به اخلاق و گرایش مفاهیم قرآنی و تأمل و تدبر در سوره ها و آیات قرآن که گویا و کتاب الهی نشان دهنده معیارهای والای علمی و مدرسه فکری سیّار در تمامی زمانها و حالات مختلف می باشد.