حکم هیپنوتیزم

حکم هیپنوتیزم از نظر حضرتعالی چیست؟

هیپنوتیزم در صورتی که به منظور درمان باشد، بلامانع می باشد.