جراحی و زیبا سازی

حکم جراحی و زیبا سازی صورت و بدن چیست؟

اجرای عمل جراحی صورت و بدن در صورتی که باعث تغییر در خلقت خداوند نگردد، بلامانع می باشد.