پرسش و پاسخ

 • تنبیه برادر کوچکتر

  این عمل مخالف اخلاق و ادب رفیع اسلامی است که مبنی بر عطف و محبت متقابل بین افراد خانواده است.

 • تعامل بر متنجسات

  معامله بر متنجس اگر حامل عین نجاست نباشد جائز می باشد.

 • حکم سود حاصل از مواد مخدر

  آنچه که موجب ضرر و زیان به مسلمانان می گردد استفاده از آن و همچنین اقدام به خرید و فروش و دیگر تغلبات در آن جائز نمی باشد.

 • نقل مواد مخدر

  از آنجا که این عمل موجب ضرر رساندن به مسلمانان است، پس نقل و انتقال این مواد و همچنین اجرت آن جائز نمی باشد.

 • تقلید جوانان مسلم از غرب

  در صورت اینکه انگیزه آنان حکایت از غرب در نحوه لباس و برش موهای آنان باشد این اعمال جائز نمی باشد، زیرا که قصد آنها حکایت از اهل کفر بوده اما اگر قصد حکایت نداشته باشند پس این اعمال بلااشکال می باشد.

 • نظر معظم له در مورد تفسیر ابن عباس

  بله، ابن عباس(ره) از جواهر ملت اسلامی است و مورد وثاقت جمع کثیری از علماء رجال حدیث می باشد اما تفسیر ایشان احتیاج به دقت صحت اسناد به صاحب کتاب دارد.

 • حقیقت محربین و مفسدین في العرض

  محاربین یا محاربان افرادی هستند که اقدام به جنگ علیه مسلمانان می نمایند آنهم در ظرفی که مسلمانان در حال امنیت زندگی کرده و بصورت ناگهانی و بدون هشدار قبلی و قبل از اینکه احتیاط و آمادگی دفاع از خود داشته باشند، تجاوز بر مسلمانان می نمایند.

 • گوش دادن به رادیو به مدت طولانی

  در صورتی که مستلزم تلف شدن وقت و شیفتگی به اموری که موجب رضایت حق تعالی نشود مانند موجبات لهو، موارد فوق الذکر جائز نمی باشد.

 • نظر معظم له در مورد کتاب بحار الانوار

  کتاب بحار الانوار دائرة المعارفی است که در آن مؤلف بحار متعرض به این مطلب شده اند که ایشان در این کتاب روایات صحیح سند و غیر صحیح سند را جمع آوری کرده اند اما تحقیقی در آن انجام داده نشده و لذا بر هر عالم و مجتهدی لازم است هر روایتی را از اول مورد بررسی و تحقیق قرار داده شود تا اینکه دلالت روایت

 • نظر معظم له در مورد کتاب «صحیفه سجادیه»

  سند صحیفه سجادیه در نظر اینجانب معتبر است، این کتاب گرانبها زیور آل محمد(ص) می باشد و لذا تردید و تشکیکی در آن به علت قوت متن و مضامین عالیه که دارد، محلّی ندارد.

 • لفظ آمین بعد از قرائت فاتحه

  لفظ آمین در خاتمه قرائت فاتحه نماز از رسول اکرم(ص) صادر نشده است.

 • دوران امر بین ایستادن با پاهای مصنوعی و نشستن بدون پای مصنوعی

  بازگشت این امر به حال خود شخص می باشد که اگر شخص قدرت بر ایستادن با پای مصنوعی داشته باشد، در این صورت ایستادن در نماز مقدم است اما اگر قدرت بر ایستادن را نداشته باشد، حکم آن به بدل که نشستن است تبدیل می شود.

 • قرائت قرآن از کتاب عزیز در نماز

  قرائت قرآن از راه کتاب جائز است، اگرچه شخص حافظ قرآن باشد زیرا که این قرائت موجب فعل کثیر در نماز نمی شود.

 • عصمت حضرت ابوالفضل العباس(ع)

  عصمت از مختصات پیامبران و رسل الهی و ائمه هدی(ع) می باشد و اما حضرت عباس(ع) علوّ مقامشان به علت ارتقاء ایشان در طهارت که موجب عدم عروض غیر از حق تبارک و تعالی می شود.

 • ایمان حضرت ابي طالب(ع)

  شک و تردیدی در ایمان حضرت ابي طالب (ع) وجود ندارد و نشر تشکیک دراین مورد جائز نمی باشد.

 • ختم آیات قرآن به «صدق الله العلي العظیم»

  «العلي» اسمی از اسماء حق تبارک و تعالی و «العظیم» صفات جمالی و فعلی اوست و ارتباط آن دو از باب تطابق عینی و واقعی بین صفت و موصوف می باشد.

 • بریدن تمام سر حیوان

  بله جائز می باشد اگر چه احتیاط در ترک آن می باشد.

 • نیت صلاة

  نماز را به وجه رجاء به آنچه که در علم الهی ثابت است می آورد.

 • اذان و اقامه

  تفاوت میان مؤذن مرد و زن در این است که مرد قادر به بالا بردن صدای خود می باشد ولی بانوان بمقداری صدای خود را بالا ببرند که موجب شنیدن أجانب نباشد.

 • نصایح معظم له به علماء و دانشمندان

  نصیحت اینجانب به آنها عدم مسارعت و کثرت ویرایش کتابهایی که نفعی عاید خوانندگان کتاب نداشته و از جهت دیگر می بایست کتابهایی که تقدیم دیگران می شود در حد دقت در تفکر علمی باشد.

 • ادعای الوهیت

  افرادی که ادعای الوهیت امیرالمؤمنین(ع) را می نمایند، محکوم به کفر می باشند و تعامل با آنها جائز نمی باشد.

 • حدود تعزیرات

  تشخیص این امر به حاکم شرع در ظرف اقامه حد شرعی و یا تعزیر می باشد و همچنین مقدار تاثیر بر شخص که خواسته شود بر آن اجرای حکم گردد.

 • پخش نمودن فیلم در مساجد

  در صورتی که مورد پخش از امور عبادی مانند اظهار نمودن روضه اباعبدالله(ع) ویا وعظ و ارشاد باشد، پخش این فیلم ها در مساجد اشکالی ندارد.

 • برگزاری مسابقه در مساجد

  اگر برقراری کلاس های ورزشی ویا علمی و هنری موجب مهیا نمودن جوانان در امور عبادی و نزدیک نمودن آنها به طاعت الهی گردد، برگزاری کلاس های فوق الذکر از امور حسنه می باشد.

 • برقراری مجالس عروسی در مساجد

  استفاده از مساجد جهت برپا نمودن مجالس عروسی از آن جهت که موجب هتک و اهانت می گردد، جائز نمی باشد.

صفحه‌ها