پرسش و پاسخ

 • حکم احترام برادر کوچکتر

  احترام نمودن به برادر بزرگتر از باب صله رحم و اظهار فضیلت ها و کرامت های اخلاقی می باشد.

 • حدود قدرت معصوم(ع)

  از آنجائیکه قرآن کریم متعرض اعجاز عیسی بن مریم(ع) در زنده کردن اموات بوده واز جهتی که رسول اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) اشرف مخلوقات و پر فضیلت ترین آنان می باشد، پس شکی نیست که کرامتها و معاجز الهی در دست مبارک آنان افاضه گردد.

 • حقیقت معجزه و منشأ آن

  از آنجا که معجزه همان اجرای فیض بدست وسائط در قابلیت قابل می باشد و از باب تطمیم فاعلیت فاعل نیست، پس معجزه فعل حق تعالی است، زیرا که قول به تطمیم فاعلیت فاعل موجب کفر می باشد.

 • حکم اعتصاب از غذا

  در صورتی که اعتصاب و امساک از غذا موجب ضرر به نفس گردد، جائز نمی باشد.

 • حکم غساله میت

  در صورتیکه غساله مخلوط به عین نجاست، آن هم به فضله میت گردیده باشد، محکوم به نجاست می باشد.

 • خرج کفارات در تعمیر مساجد

  از آنجائیکه مورد مصرف کفارات جهت فقرا و نیازمندان می باشد و نوسازی و تعمیر مساجد از راه صدقه های عامه و اموال خیّرین تامین می گردد، خرج نمودن کفارات در تعمیر مساجد جائز نمی باشد.

 • تزئین مساجد به پوستر

  اگر افعال فوق الذکر مستلزم سوراخ نمودن دیوار و دربها نگردد، بلامانع می باشد.

 • توصیه به هیئت امنای مساجد

  توصیه اینجانب به هیئت امنا، رعایت تقوی، استقامت بر ادای نماز فریضه در اول وقت و مداومت بر اظهار رفتارهای عملی که از منبع اخلاق اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گرفته شده است، می باشد.

 • پخت و پز در پشت بام مساجد

  در صورت عدم ورود خسارت به پشت بام مساجد و اجازه متولی، پخت و پز بلامانع می باشد.

 • عدم الزام زوج به پوشش اسلامی زوجه

  وظیفه زوج به امر به معروف و نهی از منکر منحصر است نه بیشتر از آن.

 • برقراری جشنها در روز نهم ربیع الاول

  اعتبار به قصد می باشد که اگر به نیت خوشنودی حضرت زهرای مرضیه(س) به پیروزی حکومت جهانی حجت منتظر(عج) باشد، اظهار نمودن جشن و سرورها از باب شعاعر دینی و مذهبی می باشد.

 • علت اول سال قمری بودن ماه محرم

  این عمل از فعل خلیفه دوم می باشد و آن هم در صورتی ثبوت اقرار و تایید از طرف امیرالمؤمنین (ع) و ممکن است اعتبار ماه محرم بلحاظ سال کبیسه باشد که برگشت معرفت آن به دانشمندان و علمای فلکیه و هیت می باشد.

 • نیابت در امور خیر

  چنین اعمالی از امور مستحبه می باشد، زیرا موجب مشارکت دیگران در ثواب و افزایش فضیلت می گردد.

 • شبیه سازی قبور ائمه

  در صورتیکه مراد از شبیه سازی قبور ائمه هدی(ع) از باب نشانه ای که موجب توجه مؤمنان به محبت آل بیت(ع) گردد، این عمل بلامانع می باشد. اما اگر مراد آنان حضور عوام به این اماکن و تبرک به این ظواهر از قبور گردد، این اعمال منهی و عنه و حرام می باشد.

 • کشیدن پا در محضر قرآن

  حکم به هتک و اهانت دائر مدار قصد می باشد، گویا اگر کسی چنین قصدی نداشته باشد، در اینصورت عمل او موجب هتک و اهانت بر شمرده نمی شود.

 • اهانت به نواب چهارگانه

  اگر اهانت آنان از روی معرفت و علم باشد، در اینصورت محکوم به فسق می باشند اما اگر از روی جهل قصوری باشد در اینصورت این اشخاص معذورند.

 • حدیث رفع قلم در روز نهم ربیع الاوّل

  مسانید این صحیحه در نظر اینجانب صحیح نمی باشد و فرحت الزهرا(س) معوّل به حکومت جهانی واقعی در عصر امام منتظر(عج) می باشد.

 • نوشتن ترجمه آیات قرآن بر روی سنگهای قبور

  نوشتن ترجمه آیات قرآن بر روی سنگهای قبرستان بلامانع است و اشکالی ندارد.

 • قداست مسجد جمکران

  در نظر اینجانب سند مسجد جمکران ثابت نیست و باید به منابع صحیح رجوع شود.

 • ازدواج با خویشاوندان

  بله، کراهت ازدواج خویشاوندان در بعضی از روایات وارد شده است.

 • حکم خوردن تخم پرندگان

  در صورتیکه تخم از پرنده مأکول اللحم باشد، خوردن آن بلامانع است.

 • تجدید استخاره

  تجدید استخاره از جهتی که مقرون به زمان نیست، جائز می باشد.

 • عدم پرداخت بدهی

  در صورتی که مالیت نقد و یا مال بر اعتبار خود باقی مانده باشد، مبلغ را از روز پرداخت و تسلیم مال محاسبه می نمایند. اما اگر مال از مالیت ساقط گردیده باشد، می باید قرض را از روز عقد محاسبه نمایند.

 • تعدد وکلاء از زوجین

  تعدد وکلاء در عقد ازدواج جائز می باشد، بصورتیکه زوج وکیلی داشته باشد و زوجه وکیل دیگری، بنحوی که وکیل زوجه به وکیل زوج بگوید «زوجت موکلک فلان...

 • حکم دین مشروط

  شرط وام اگر از غیر جنس خود باشد، بلامانع می باشد.

صفحه‌ها