طلاق در صورت ابتلا به بیماری مسری

در صورتی که زوج مبتلا به بیماری ایدز (HIV) می باشد، کیفیت طلاق زوجه چگونه می باشد؟

در صورت ثابت شدن ابتلا به بیماری HIV زوج، از حقوق زوجه می باشد که به حاکم شرع رجوع نموده و تقاضای مفارقت و طلاق بنماید.