لعن شارب خمر

لعن شارب خمر

لعن افراد شارب الخمر و همچنین حاملان آن در روایات اهل بیت(ع) به طرق متعدده و متواتر وارد شده است.