شبیه سازی

نظر جنابعالی در مورد شبیه سازی چیست؟

شبیه سازی کامل انسان به عنوان اولی بلامانع است. اما اگر چه موجب اختلال در انصاب و شجره های خانوادگی و میزانهای ارث شود، در این صورت خالی از اشکال نمی باشد.