پخت و پز در پشت بام مساجد

پخت و پز در پشت بام مساجد

در صورت عدم ورود خسارت به پشت بام مساجد و اجازه متولی، پخت و پز بلامانع می باشد.