پرداخت مالیات به دولت

نظر حضرتعالی در مورد اخذ مالیات و پرداخت به دولت چیست؟

اگر مالیات در منابع نوعی صرف شود، اخذ آن جایز و تفاوتی بین دولتهای غیر ملتزم به قانون شرعی و بین دولتهای غیر اسلامی نیست. اما اگر دولتی باشد که شریعت اسلامی را بر وفق آرمانهای مذهب اهل بیت(سلام الله علیها) تطبیق نماید و مالیات را بنا بر اساس خمس و زکات احتساب کند، در اینصورت ذمّه پرداخت کننده از حق شرعی فارق می شود.